POZEMNÍ PŘEPRAVA

Železniční přeprava

železniční přeprava

Železniční přeprava

Finančně příznivé řešení pro tranzit po Evropě a Asii. Vhodné pro velké objemy zboží, zásobování výroby materiálem, ale i pro těžké a některé nadrozměrné náklady. Mimo samotné železniční přepravy po Evropě, ale i do států bývalého Sovětského svazu, Iránu nebo Blízkého východu. zajišťujeme také komplexní související servis, překládky na kamiony, odbavení, celní služby.

- posíláme zboží v kontejnerech po železnici
(shodné s námořními)
- organizujeme celovozové zásilky
(sypké materiály, volně ložené zboží)
- přepravujeme nadrozměrné a těžké náklady
- zajišťujeme návazné přepravy včetně tvorby logistických řetězů silnice-vlak-silnice
logistických řetězců silnice-železnice-silnice

POZEMNÍ PŘEPRAVA

233-321-777

info@zoom-cargo.com

POPTÁVKA
PŘEPRAVY

česky english